Activiteiten Commissie

De activiteitencommissie is actief betrokken bij alle voorbereidingen van feesten en activiteiten op de Bikube. Meestal komt de commissie een aantal keren per jaar bijeen om te overleggen hoe we een feestdag/activiteitendag gaan vullen. Er zijn groots opgezette activiteiten, zoals Sint (inkopen van de cadeaus, inpakken van schoencadeaus, draaiboek maken, de feestdag zelf goed plannen, enz.) maar ook de jaarlijks terugkerende Dwaze Dag aan het einde van het jaar vergt veel voorbereiding. Andere activiteiten, zoals Kerst en Pasen zijn wat minder belastend.

Werkgroepen

Er zijn veel werkgroepen op onze school: bibliotheekouders, luizenpluizers, tuincommissie, klusgroep, zwemgroep, feestcommissie, enz. De activiteitencommissie houdt alle werkgroepen in de gaten en helpt waar nodig.

Stappenplan

Bij elke activiteit zijn er een paar ouders uit de Activiteitencommissie en een paar leerkrachten die in de voorbereidingscommissie plaatsnemen.
Hiervoor bestaat een stappenplan:
1) Eerste overleg: brainstormen over de plannen
2) Afspraken en voorstel wordt in het team besproken
3) Tweede overleg: werkgroep bespreekt de voorstellen en maakt plannen.
     De extra hulpouders worden benaderd.
4) Bijeenkomst met de extra hulpouders, taken worden verdeeld
5) De activiteit zelf
6) Evaluatie in het team

Ouders

Zoals u zult begrijpen is de activiteitencommissie het hele jaar door actief. Uiteraard kunnen we niet alles alleen! Omdat we graag alle ouders willen betrekken bij ons onderwijs worden er regelmatig oproepen voor hulp gedaan middels een meegegeven brief of een email.
 

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook