Alles onder één dak

Basisschool Bikube is een school waar onderwijs, naschoolse opvang voor de leerlingen van de school en peuterspeelzaal SKH De Vlinders in één gebouw zijn ondergebracht. Daarmee bieden we een uniek aanbod voor kinderen jonger dan 4 jaar tot 12 jaar! De jongste kinderen, de peuters, hebben de mogelijkheid om meerdere ochtenden per week deel te nemen aan een aanbod, dat nauw aansluit op het aanbod van de basisschool. Als er geen onderwijs wordt gegeven is de Kinderopvang 't Bijtje open. Dit geldt zowel voor de vakanties als voor en na schooltijd.

Kinderen leren in één klimaat.

Op Basisschool Bikube werken Kinderopvang , Onderwijs en Peuterspeelzaal SKH De Vlinders samen aan de ontwikkeling van uw kind. Wij kennen één pedagogisch klimaat waardoor onze school voor kinderen een veilige en vertrouwde omgeving is. Kinderen laten daarbij zien, hoe fijn het is om in een vertrouwde omgeving te zijn en daardoor veel sneller tot ontwikkeling te komen. Samen gemeenschappelijke feesten vieren, is daar een mooi voorbeeld van, waarbij de peuters opgenomen worden door de oudere kinderen van de basisschool!

Nadruk op rekenen, taal en lezen

Op onze school ontwikkelen de kinderen zich op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. Wij laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich breed kunnen ontwikkelen. De nadruk bij Basisschool Bikube ligt echter op taal, rekenen en lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs. 

Persoonlijke leerreis

Indien mogelijk bieden we de leerstof aan de hele groep tegelijk aan. Zo kan iedereen profiteren van de uitleg, begeleiding en ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast komen de sterke kanten van de kinderen zo ook beter tot hun recht door dit te delen in de groep en klasgenoten hiervan te laten profiteren: we leren van elkaar! Daarnaast houden we rekening met het tempo, de leerstijl en belangstelling van de kinderen. Het gaat erom dat kinderen op school actief leren. Sommige kinderen doen dit door vooral zelfstandig te leren, terwijl anderen juist gemotiveerd en geprikkeld blijven als ze voortdurend geïnspireerd en begeleid worden door een leerkracht: kinderen verschillen van elkaar, daar houden wij rekening mee. Dit komt terug in de differentiatie die wij in iedere groep bieden. Niet alleen zwakke kinderen krijgen extra begeleiding, ook de sterke en de gemiddeld presterende kinderen krijgen bij ons de aandacht die zij verdienen!

Annabel

Annabel, ontworpen door Franz Bodner en Dirk Dol, is het kunstwerk, dat de betekenis draagt waar Basisschool Bikube voor staat: respect, vriendschap en goed communiceren met elkaar. Lees meer...

Binding met de buurt

Basisschool Bikube ontplooit allerlei activiteiten waardoor er binding is en blijft met de buurt. Het Robin Hood bos is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast maakt Bikube onderdeel uit van de Brede School Bornholm.

Sterrenmiddagen

Uniek op Basisschool Bikube zijn de Sterrenmiddagen. Regelmatig bieden we binnen de hele school activiteiten aan, waar kinderen verschillende talenten kunnen ontwikkelen. Iedere leerkracht neemt meerdere kinderen van verschillende groepen mee in een aanbod, waar kinderen creatief, muzikaal, sportief of op andere wijze uitgedaagd worden! Zo bieden we bijvoorbeeld danslessen, training in Kung Fu, handarbeid, muziek, kooklessen en nog veel meer! Dat kinderen uitkijken naar deze dagen en razend enthousiast weer naar huis gaan, is dan ook geen uitzondering!

KOL-gesprekken

Wat voor gesprekken? Uniek op school: Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken!
Helaas nog altijd uniek, terwijl wij op Basisschool Bikube het inmiddels heel normaal vinden, dat kinderen actief betrokken worden bij hun ontwikkeling en de wijze waarop ze dit tot stand willen laten komen! Het voeren van gesprekken over het kind in plaats van met het kind, is dan niet langer een optie. Bij ons krijgen kinderen de kans om structureel leidend te zijn in het vormgeven van hun ontwikkelingsproces. Iets waar we al jaren ervaring mee hebben! Benieuwd hoe het allemaal begon en hoe dit terugkomt in de praktijk? Klik hier!

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook