Brede School

De vier scholen in de wijk Bornholm (Basisschool Bikube – Klippeholm – Vesterhavet en de IJwegschool) bieden uw kind(eren) het hele schooljaar een mooi programma. Om u goed te kunnen informeren is in de Nieuwsbrieven van de vier aangesloten basisscholen voor u een vaste rubriek opgenomen, waarin u kunt lezen wat er de komende periode voor uw kind(eren) te doen is, maar ook waarom de Brede school Bornholm is opgericht.

Samenwerking BSO

De vier scholen in de wijk Bornholm (Basisschool Bikube – Klippeholm – Vesterhavet en de IJwegschool) hebben hun krachten gebundeld en werken hierbij nauw samen met de buitenschoolse opvang. In de wijk Bornholm zijn dat B4KIDS, de SKH (Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer) en de SOKS ( Stichting Openbare Kantoortijdenschool).

Bundeling

Meerdere instellingen, zoals Sportservice, Pier-K, Meerwaarde en de wijkraad zetten zich ook in voor de activiteiten voor uw kind(eren). Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder af en toe door de bomen het bos niet ziet, want elke school, elke buitenschoolse opvang, elke instelling heeft zijn eigen activiteitenkalender. Vaak komt het voor dat er twee of zelfs drie activiteiten op één dag zijn gepland. Door onze krachten te bundelen willen wij het voor u gemakkelijker en overzichtelijker maken. Daar waar activiteitenkalenders konden worden samengevoegd zijn deze samengevoegd.
 
Naar de website

Voorbeelden

Cultuur en maatschappelijke bewustwording

Op initiatief van Meerwaarde is het project Droomeiland opgezet. Droomeiland is het project waarbij kinderen van 4 t/m 12 jaar door middel van diverse creatieve en educatieve activiteiten het ideale (scholen)eiland/een duurzame maatschappij creëren. Diverse thema’s staan centraal, zoals omgang met elkaar, organisatie van de maatschappij, wonen en eten, energie, consumptiemaatschappij en afval. Aan dit unieke project werken de vier scholen, Meerwaarde, Pier-K, B4KIDS en de wijkraad mee! U leest het, onder de vlag van het thema Duurzaamheid zetten we onze deskundigheden gezamenlijk in! Op de website vindt u de kalander van het Droomeiland.

Leerorkest

Vorig schooljaar heeft het Leerorkest onder leiding van Eric Waerts met succes een aantal optredens gehad! Het betrof toen de leerlingen van groep 5 van de drie scholen Klippeholm, Basisschool Bikube en Vesterhavet. Vanwege het grote succes heeft het Oranjefonds de subsidie verlengd en kunnen ook dit schooljaar alle leerlingen van groep 5 het orkest vormen. De instrumenten worden ook nu weer gesubsidieerd. Voor de leerlingen van groep 6 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd de lessen te vervolgen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden. Mede door de gezamenlijke optredens in de Heineken Music Hall en in de Meerse is de onderlinge cohesie tussen de scholen en het (muzikaal) omgaan van de leerlingen met elkaar verhoogd!

Sport

De combinatiefunctionaris Jasper van Eden werkt al langer als sportbegeleider bij Sportservice. Ook dit jaar geeft hij tussen de middag sportlessen aan verschillende groepen op de scholen. De vakleerkrachten van de scholen en Jasper stemmen steeds meer hun sportactiviteiten op elkaar af, soms zelfs in de vorm van clinics. Sportservice komt bovendien met hun scholingsaanbod m.b.t. het voorkomen van obesitas (kinderen die te zwaar zijn). Zo werken we gezamenlijk aan een gezonde en verantwoorde lichamelijke opvoeding. Op de website vindt u de schoolsportkalender van sportservice. Elke school bepaalt echter zelf aan welke activiteiten zij deelneemt. Deze zijn opgenomen in de eigen schoolkalender.

Scholen onderling en de BSO’s

Op het scholeneiland is binnen de stuurgroep Brede school Bornholm (BsB) het initiatief opgevat om gebruik te maken van elkaars expertise. Zo komen de intern begeleiders van de scholen een paar keer per jaar bij elkaar om in het kader van Passend Onderwijs onderwerpen te bespreken op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Samen weten we meer! Binnen de Brede school zoeken we naar een goede doorlopende lijn om uw kind(eren) zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Dat betekent dat peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen steeds beter gaan samenwerken. Dat geldt op het gebied van de jaaractiviteiten, maar zeker ook op pedagogisch gebied. Zo zal de overstap naar instelling en school vloeiender en dus met minder problemen kunnen verlopen.
 

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook