BSO ‘t Bijtje

De Stichting Openbare Kantoortijden School (SOKS) biedt kwalitatief hoogstaande Buitenschoolse Opvang (BSO) in de scholen of dicht bij de scholen. SOKS heeft een raad van toezicht die toe ziet op het besturen en het beleid van het college van bestuur. Het college van bestuur bestaat uit Erica Burggraaff en Peter Schreuder. Zij besturen de Stichting en zijn verantwoordelijk voor het beleid. De leden van de raad van toezicht van SOPOH-SOKS zijn tevens lid van de raad van toezicht van SOKS. Het college van bestuur van SOKS is tevens het college van bestuur van SOPOH.

Prijzen

De directeur van de school is de leidinggevende van de opvang. Er is sprake van een doorgaande pedagogische lijn binnen de school en de opvang. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere flexibele ruimten in of dichtbij de school zoals speellokaal, aula of handvaardigheidlokaal. Dit maakt veel verschillende creatieve activiteiten mogelijk. SOKS is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SOPOH) waaronder 21 scholen van de Haarlemmermeer vallen. SOKS heeft momenteel 7 locaties en is volop in ontwikkeling. Let op: Kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018 moet binnen drie maanden ná de maand dat de kinderovang van start is gegaan! Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis. Onze uurprijs is in 2018 € 6,69. Voor strippenkaarten (5 middagen opvang), losse vakantie opvang en extra opvangdagen naast het bestaande contract is het uurtarief € 7,50. Voor meer informatie over toeslagen klikt u hier.
NB. Stel u of uw partner raakt werkloos, dan heeft u nog 6 maanden lang recht op kinderopvangtoeslag.

Openingstijden kantoor

Voor vragen over uw contract of andere administratieve vragen. Wij zijn bereikbaar op: maandag, dinsdag en vrijdag van 8 uur tot 15 uur,woensdag van 8 uur tot 12 uur en op donderdag van 8 uur tot 18 uur op telefoonnummer: 023-5640999. U kunt ons ook mailen: info@kantoortijdenschool.nl. In de schoolvakanties zijn wij alleen per mail te bereiken.

Wist u dat

  • Als u (nog) geen klant bent maar u wel incidenteel opvang nodig heeft in de schoolweken, u dan een strippenkaart voor 5 middagen kunt kopen;
  •  U voor € 7,50 per uur alleen hele middagen kunt afnemen;
  • De strippenkaart te gebruiken is voor al uw kinderen;
  • U alleen maar een inschrijfformulier hoeft te downloaden op onze website;
  • U deze kunt invullen en inleveren bij uw schooldirecteur;
  • Als u (nog) geen klant bent van SOKS u vakantiedagen kunt inkopen voor € 7,50 per uur;
  • U alleen hele dagen kunt afnemen;
  • U hier meer kunt vinden over de kinderopvangtoeslag.

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook