Coaching voor kids

Op Basisschool Bikube doen we ons uiterste best om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Onder schooltijd, maar ook na schooltijd, bijvoorbeeld door coaching. Waar ons team van leerkrachten en ondersteuners als onderwijsdeskundigen uw kind verder proberen te helpen in zijn/haar ontwikkeling, maken we graag gebruik van uw expertise als ervaringsdeskundige. Mocht het onverhoopt voorkomen, dat we gezamenlijk merken, dat het kind moeilijkheden ervaart in de ontwikkeling, dan bieden we daar extra hulp voor. Via de volgende links vindt u meer informatie over de vorm van ondersteuning die we u graag bieden. Dit betreft een aanbod, dat zowel op school als daarbuiten verzorgd kan worden.  

Schoolcoach door Gertrude Bank

Basisschool Bikube onderhoudt nauw contact met Gertrude Bank. Zij biedt als schoolcoach op meerdere wijzen ondersteuning aan zowel ouders, kinderen als aan de leerkracht op school. Het kan hierbij gaan om vrijblijvende adviezen met betrekking tot opvoeding tot specialistische hulp. Lees verder...

Kinderen bewegen door Annemarie van der Veldt

Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen, fietsen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Zo ontwikkelt ieder kind zich in een eigen tempo en op een eigen manier. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo behendig als andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen of zonder duidelijke reden achter zijn op leeftijdsgenoten.
Basisschool Bikube onderhoudt nauw contact met Annemarie van der Veldt. Zij biedt als kinderoefentherapeut ondersteuning aan kinderen indien de motorische ontwikkeling extra aandacht behoeft. Lees verder...

Leesondersteuning door Marijke Ram

Marijke Ram biedt op Basisschool Bikube leesondersteuning en extra spellingbegeleiding. Dit geldt voor kinderen met een dyslexie-verklaring, maar ook voor kinderen die moeite met lezen en spelling hebben. Marijke Ram is wekelijks op Basisschool Bikube aanwezig om kinderen hierbij te ondersteunen. Lees verder...

JIJNIK Samen in Balans door Omira Prins

Omira Prins is gespecialiseerd in begeleiding van kinderen, die op emotioneel gebied ondersteuning behoeven. Het gaat dan om kinderen die onzeker zijn, gepest worden, een scheiding hebben meegemaakt of om andere reden begeleiding kunnen gebruiken, helpen de draad weer op te pakken en verder te gaan. Dit is per kind verschillend. Het aanbod zal dan ook altijd op maat verzorgd worden!
 

Leren leren door Mariette Dietz

Mariette Dietz verzorgt trainingen met betrekking tot het 'leren leren'. Dit aanbod sluit goed aan bij kinderen in de hogere groepen en behoefte hebben aan het zelfstandig leren plannen, bewustwording van het leren en concentratie tijdens het werken.
 

Beelddenken door Wanda Bom

Mijn naam is Wanda Bom. Ik ben eigenaar van kinderpraktijk BOM in Lisserbroek. In mijn praktijk komen veel visueel ingestelde kinderen. We noemen deze groep ook wel beelddenkers.
Lees verder...

Mocht u geïnteresseerd zijn in bovenstaand aanbod, dan kunt u dit kenbaar maken door onderstaand formulier in te vullen. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden!

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook