We hebben 1 kleutergroep, waarbij de kinderen van groep 1 en 2 samen in een groep zitten. We hebben er bewust voor gekozen om deze groep te combineren. Het grote voordeel is, dat kinderen in een gemengde groep goed van elkaar kunnen leren. Als jongste leer je van de oudere kinderen en tegelijkertijd leren de oudste kinderen om de jongste kinderen te helpen. Deze sociale vaardigheden vormen een belangrijke basis in hun persoonlijke ontwikkeling!

Wie Wanneer?

In groep 1/2 staat juf Nelly maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Op woensdag is juf Anneke er.

Ons aanbod

Wij werken met behulp van de methode "Piramide". Dat houdt in, dat we ongeveer elke 2-3 weken met een nieuw project starten en ons laten leiden door de methode, al mogen wij gerust onze eigen inbreng erbij hebben. U wordt per thema middels een informatieboekje op de hoogte gehouden van ons project en op deze manier betrokken bij de mogelijkheden om thuis aandacht te besteden aan dit onderwerp. Dit is beschreven in projectboekjes. Piramide is een totaalmethode o.a. om de woordenschat uit te breiden en te verdiepen. Uiteraard komen ook alle andere ontwikkelingsgebieden aan bod, bij elk project is er aandacht voor de diverse ontwikkelingsgebieden, zoals woordenschatuitbreiding, taalbegrip, rekenvoorwaarden (begrippen, vormen, tellen, getallen etc.), ruimtelijke oriëntatie, tijdsbegrippen (dagen van de week, dagindeling, jaargetijden, groeiprocessen etc. Onderaan vindt u, bij projecten, meer informatie over de verschillende soorten thema's die jaarlijks aan bod komen. De oudste kleuters leren bovendien dat ze verplichte opdrachten krijgen. Deze worden genoteerd op een zogenaamd "takenblad", doel hiervan is dat ze gerichter leren werken, zichzelf een doel kunnen stellen en bewust worden van hun eigen functioneren.

Thuis oefenen

Lezen en voorgelezen worden is enorm belangrijk voor kinderen. Naast het leesplezier en de ontwikkeling van de fantasie, biedt het (voor)lezen ook veel aandacht voor de taalontwikkeling, de woordenschat leert uw kind kritisch en begrijpend luisteren (als voorloper op het begrijpend lezen). Op de volgende websites vindt u meerdere suggesties voor het lezen:

 

Projecten

De projecten die in de groep aangeboden worden, zijn per thema ondergebracht. Via deze link kunt u hier meer over lezen en blijft u op de hoogte van de activiteiten en het aanbod voor uw kind!

Groep 1/2: Besloten pagina van groep 1/2

 

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook