Wie Wanneer

Dit schooljaar geven meester Maarten en juf Saskia les in groep 6. Meester Maarten werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Saskia is er op woensdag! Juf Jessica ondersteunt ons meerdere dagen per week en zal met groepjes en individuele leerlingen aan de slag gaan. Daarnaast zijn we in de gelukkige omstandigheid, dat juf Aileen en meester Jur bij ons stage lopen en ondersteuning verlenen: zij lezen en werken geregeld met verschillende groepjes! Tot slot hebben we op woensdag en vrijdag gym van juf Carla.

Ons aanbod

Van geschiedenis tot aardrijkskunde en van rekenen tot taal; het komt allemaal aan bod! Ook aan filosofie wordt de nodige aandacht besteed. Voor lezen maken we gebruik van de methode Estafette en voor aardrijkskunde gebruiken we Meander! Voor taal en spelling gebruiken we Taal Actief! Ook gaan we knutselen, hebben we aandacht voor muziek en doen we aan drama. De Kanjertraining helpt ons om op een nog prettigere manier met elkaar om te gaan.

Thuis oefenen

In groep 6 krijgen de kinderen ook huiswerk. Wekelijks krijgen ze een huiswerkblad mee naar huis voor rekenen en spelling. Veelal is dit werk op maat! Voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. Deze kunt u ook onderaan deze pagina verkrijgen op de downloadpagina. De kinderen kunnen thuis best wat hulp gebruiken bij het leren van de samenvatting. Samen kijken wat geleerd moet worden, de stof bespreken en overhoren helpt om erachter komen, welke leerstijl het beste bij uw kind past!

Wil je thuis oefenen voor de topotoetsen, sommen maken, lezen of je spelling oefenen? Ga dan naar de volgende websites:   Besloten pagina van groep 6  

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook