Wie Wanneer

Dit schooljaar verzorgt juf Mandy het onderwijsaanbod op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag komt meester Rob. Juf Carla verzorgt op vrijdag de gymlessen.

Ons aanbod

De kinderen beginnen de dag steeds met het startwerk. Het startwerk is een oefenblad waarin de stof die behandeld is, nog eens extra geoefend wordt. Vervolgens wordt er een half uur door de hele school gelezen. In de klas is een grote hoeveelheid lees- en informatieboeken aanwezig, zodat er altijd een passend boek gekozen kan worden. Elke dag is er een instructie van rekenen, taal en spelling. Na de instructie gaan de kinderen met de opdrachten aan de slag. Tijdens het verwerken van de opdrachten is er ruimte voor extra instructie. In groep 8 proberen we de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Dit doen we door verschillende VO scholen te bezoeken, maar ook door kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces: Hoe leer ik het best en wat heb ik daar allemaal voor nodig? Kamp Dit schooljaar gaan we juni naar de Paasheuvelgroep in Huizen waar we verblijven op Safarikamp Wodan. Het programma blijft nog even geheim maar we zullen zeker een aantal leuke spellen spelen en natuurlijk houden we een kampvuur. Uitstapjes Ook dit schooljaar gaan wij weer allerlei culturele uitstapjes doen en komen gastdocenten lessen geven.

Thuis oefenen

In groep 8 krijgen de kinderen ook huiswerk. Elke vrijdag krijgen de kinderen een aantal werkbladen mee naar huis (rekenen, taal en spelling). Ze hebben een week de tijd om de werkbladen te maken. Naast maakwerk krijgen de kinderen ook toetsen waar ze voor kunnen leren. De kinderen wordt geleerd hoe ze een zelf een samenvatting voor de zaakvakken kunnen maken. Voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie krijgen de kinderen een samenvatting van de methode mee naar huis. Deze kunt u ook onderaan deze pagina verkrijgen op de downloadpagina. De kinderen kunnen thuis best wat hulp gebruiken bij het leren van de samenvatting. Samen kijken wat geleerd moet worden, de stof bespreken en overhoren helpt om erachter komen, welke leerstijl het beste bij uw kind past! Wil je thuis oefenen voor de topotoetsen of rekensommetjes en keersommen? Ga dan naar de volgende websites: Besloten pagina van groep 8  

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook