‘Leesondersteuning’ door Marijke Ram

Leesexpert Marijke Ram, mede werkzaam bij OnderwijsAdvies (o.a. als remedial teacher Leerhuis), biedt wekelijks leesondersteuning op Basisschool Bikube.

De ondersteuning vindt plaats op meerdere niveaus. Zo wordt er op uitvoerend niveau een aanbod verzorgd aan kinderen die moeite hebben met lezen. Dit geldt voor kinderen die een dyslexie-verklaring hebben of daarvoor in aanmerking komen. Indien nodig, verzorgt Marijke Ram ook de begeleiding bij het traject voor de aanvraag van een dyslexie-onderzoek, in combinatie met de daarvoor benodigde leesondersteuning en bijbehorende onderzoeken.
Om erachter te komen of uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt nauw samengewerkt met de groepsleerkracht. Dit contact met u als ouder, vindt steeds in overleg met de groepsleerkracht plaats, waardoor u er geen moment alleen voor staat. Samen zorgen we voor de beste begeleiding voor uw kind. De groepsleerkracht van uw kind vertelt u er graag meer over.

Naast leesondersteuning wordt ook spellingbegeleiding gegeven. Soms is dit vanuit een dyslexie-verklaring, maar soms ook, net als bij het lezen, preventief of signalerend, indien zich een vermoeden van dyslexie voordoet.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden die Marijke Ram uw kind te bieden heeft of behoefte hebben aan contact omtrent lees- en/of spellingondersteuning, dan kunt u zich wenden tot de groepsleerkracht van uw kind. Zij zal u doorverwijzen naar Marijke Ram.

Ga terug...


Geïnteresseerd in bovenstaand aanbod? Meld u direct aan met onderstaand formulier!

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook