Overblijf

Basisschool Bikube biedt uw kind de gelegenheid over te blijven tijdens de lunchpauze. U kunt uw kind op de maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag laten overblijven. De kinderen moeten tijdens de overblijf zelf voor de lunch en wat te drinken zorgen. De leerlingen blijven in het eigen lokaal over onder toezicht van de leerkracht (± 20 tot 30 minuten); zij spelen onder toezicht van ouders en leerkrachten buiten.

Kosten

De overblijf bedraagt voor het schooljaar 2018 - 2019 € 2,50 per keer.
U kunt bij de administratie voor 10 x overblijven een lunchkaart van € 25,00 kopen.

Abonnement

U kunt ook een abonnement nemen op de overblijf. U betaalt dan een vast bedrag per jaar. Omdat u in één keer betaalt (of in 2 termijnen) is een abonnement goedkoper. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven hoeveel dagen uw kind dit schooljaar overblijft. Indien uw kind het hele jaar op vaste dagen overblijft, gelden de volgende vaste tarieven:
  • 1 dag per week € 81,-
  • 2 dagen per week € 162,-
  • 3 dagen per week € 243,-
  • 4 dagen per week € 324,-
U kunt contant betalen of het bedrag overmaken op giro NL80 INGB 0004 369 400 t.n.v. TSO Bikube, Skagerrak 296-298 in Hoofddorp. Indien gewenst kunt u ook in 2 termijnen betalen, en wel voor:
  • 1 november 2018
  • 1 februari 2019

 
Lees meer
 

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook