‘Schoolcoach’ door Gertrude Bank

Basisschool Bikube onderhoudt nauw contact met Gertrude Bank. Zij biedt als schoolcoach op meerdere wijzen ondersteuning aan zowel ouders, kinderen als aan de leerkracht op school. Het kan hierbij gaan om vrijblijvende adviezen met betrekking tot opvoeding tot specialistische hulp.

De schoolcoach sluit aan op de zorgstructuur van het onderwijs. Op school kunnen vragen over opvoeding, ontwikkeling en gedrag naar voren komen. Veel van deze vragen kunnen in het contact tussen ouder, leerkracht en leerling worden beantwoord. De coach kan bij deze veel voorkomende vragen de leerkracht op de achtergrond adviseren en informeren.

Soms is nadere ondersteuning nodig omdat het de expertise van de leerkracht te boven gaat of er een samenhang tussen het gedrag op school, thuis en in de vrije tijd is, of omdat er vragen rondom de veiligheid van het kind zijn. Dan is het wenselijk dat de schoolcoach aansluit bij het contact of het contact overneemt en samen met de ouders, leerling en leerkracht naar de gewenste eigen oplossingsmogelijkheden van het gezin en het netwerk zoekt.

In de bijlage vindt u meer informatie over de hulp die de schoolcoach u mogelijk zou kunnen bieden!

Ga terug...


Geïnteresseerd in bovenstaand aanbod? Meld u direct aan met onderstaand formulier!

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook