Regeling Schorsing

Voorstander van positief gedrag

Op Basisschool Bikube dragen we zorg voor een goed en veilig klimaat waarin kinderen tot ontwikkeling komen. Het is daarbij essentieel dat kinderen zich goed gedragen en zo bijdragen aan een prettige omgang met elkaar. Het team van leerkrachten, ondersteuners en vrijwilligers draagt hieraan bij, door positief met kinderen om te gaan. Kinderen merken dit bijvoorbeeld aan een positieve aanspreektoon!

Basisschool Bikube heeft een gedragsprotocol opgesteld, waarin we de omgang met elkaar beschrijven. Dit protocol wordt momenteel herzien en zal per januari 2019 op deze pagina verkrijgbaar zijn.

Regeling schorsing en verwijdering

Mocht het gedrag van uw kind ontoelaatbaar zijn, dan kan er in een uitzonderlijk geval een beroep gedaan worden op de regeling schorsing (en/of) verwijdering. Dit is opgesteld in samenwerking met het bestuur waar Basisschool Bikube onder valt en vastgesteld door het college van bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). Onderstaand kunt u dit document inzien.
 
Document inzien
 

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook