School-, gym- en zwemtijden

Door de samenwerking met de voor- en naschoolse opvang zijn we 50 weken per jaar geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur! In dit overzicht vindt u de tijden dat er les gegeven wordt, dat de buitenschoolse opvang geopend is, op welke dagen gym gegeven wordt en onze peuteropvang SKH 'De Vlinders' geopend is.

Schooltijden

Groep 1 tot en met 4

Maandag        8.30 - 11.45 uur tot 13.00-15.00 uur
Dinsdag          8.30 - 11.45 uur tot 13.00-15.00 uur

Woensdag      8.30 - 11.45 uur

Donderdag     8.30 - 11.45 uur tot 13.00-15.00 uur
Vrijdag            8.30 - 11.45 uur tot 13.00-15.00 uur

Groep 5 tot en met 8

Maandag        8.30 - 12.00 uur tot 13.00-15.00 uur
Dinsdag          8.30 - 12.00 uur tot 13.00-15.00 uur

Woensdag      8.30 - 12.00 uur

Donderdag     8.30 - 12.00 uur tot 13.00-15.00 uur
Vrijdag            8.30 - 12.00 uur tot 13.00-15.00 uur

BSO

Voor/naschoolse opvang 't Bijtje
SKH Peuteropvang 'De Vlinders'  

Gymtijden

De gymlessen vinden plaats in Gymzaal 2. Aandachtspunt is dat de nieuwe leerlingen van groep 5 op de woensdagochtenden zelfstandig naar de gymzaal mogen gaan. Juf Carla neemt de kinderen (indien noodzakelijk) van groep 5 vanaf school mee, die gebruikmaken van de voorschoolse opvang.
 
Woensdag
08.30 - 09.15 uur Groep 6
09.15 - 10.00 uur Groep 5
10.00 - 10.45 uur Groep 4
10.45 - 11.30 uur Groep 3

Vrijdag
08.30 - 09.15 uur Groep 5
09.15 - 10.00 uur Groep 4
10.00 - 10.45 uur Groep 8
10.45 - 11.30 uur Groep 8

13.00 - 13.40 uur Groep 6
13.40 - 14.20 uur Groep 7
14.20 - 15.00 uur Groep 7

Sport Plusklas

Voor enkele, zeer sportieve kinderen wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de sportplusklas. Deze kinderen worden door de vakleerkracht voor gymnastiek benaderd en komen, in overleg met de ouders en de groepsleerkracht, in aanmerking voor deelname!

Woensdag
11.30 - 12.10 uur Groep 6 en 7

Vrijdag
09.50 - 10.30 uur Groep 4 en 5

Zwemtijden

Helaas is er momenteel geen aanbod voor schoolzwemmen. We doen ons uiterste best om dit volgend schooljaar weer aan te bieden!

Lees meer
 

Basisschool Bikube – Volg ons op acebook